Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vanaf 2018 worden kleine pensioenen gebundeld

maandag 15 mei 2017

Vanaf 2018 worden kleine pensioenen gebundeld

Verschillende banen betekent vaak verschillende pensioenen bij meerdere pensioenfondsen of verzekeraars. Als die kleine pensioenen worden afgekocht dan heeft dat gevolgen voor de hoogte van de oudedagsvoorziening van vooral flexwerkers.

Het kabinet heeft daarom ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om de regeling voor de afkoop van kleine pensioenen aan te passen. Door deze kleine pensioenpotjes te bundelen, krijgen ze een echte pensioenbestemming. De Raad van State is gevraagd een advies te geven over het wetsvoorstel. Het streven  is de wet in januari 2018 in werking te laten treden.

Afkoop van klein pensioen niet voordelig voor werknemers

De pensioenuitvoerder besluit bij deze kleine pensioentjes nu nog vaak zelfstandig tot afkoop over te gaan, vanwege de hoge administratiekosten. Dit is volgens het kabinet niet in het belang van de werknemer. In plaats van mensen te verplichten om tussentijds kleine pensioenbedragen op te nemen, gaan pensioenfondsen en verzekeraars deze kleine pensioenen samenvoegen.

Wanneer mag een pensioenuitvoerder uw pensioen nu nog afkopen

In de Pensioenwet staat dat pensioen niet afgekocht mag worden. In dezelfde wet staat echter ook dat de verzekeraar of het pensioenfonds een uitzondering kan maken. Deze uitzondering geldt voor kleine pensioenen. Dit zijn pensioenen die minder dan € 467,88 (2017) bruto per jaar uitkeren. Daarnaast moet u tenminste twee jaar uit dienst zijn bij uw oude werkgever en uw deelname aan de pensioenregeling moet gestopt zijn.