Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet

vrijdag 5 mei 2017

Stappenplan voorbereiding nieuwe privacywet

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft 10 stappen benoemd die organisaties kunnen helpen in de voorbereidingen op de nieuwe Europese privacywetgeving. Vanaf 25 mei 2018 moeten organisaties voldoen aan deze nieuwe wet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Overtredingen van deze wet kunnen oplopen tot boetes van 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet. De AP heeft samen met de andere Europese privacytoezichthouders ook guidelines opgesteld die meer uitleg geven over wanneer en hoe organisaties een privacy impact assessment (PIA) moeten uitvoeren.

Meer informatie over de AVG

Welke 10 stappen kan uw bedrijf nemen?

Op de site van de AP worden de volgende stappen uitgebreid toegelicht:

Meer guidelines voor uw bedrijf

In december 2016 publiceerden de Europese privacytoezichthouders al guidelines die een aantal andere begrippen uit de AVG verduidelijkten. Dat waren documenten over de Functionaris gegevensbescherming (FG), dataportabiliteit en leidende autoriteit. Er volgen in de loop van 2017 nog guidelines over onder meer administratieve boetes en internationaal gegevensverkeer.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Robbert-Paul Verkade

Robbert-Paul Verkade

risicomanager

06 558 81 588

Ondernemen is topsport, en daar hoort een goede begeleiding bij. Samen risico’s elimineren om optimaal te presteren: daar ga ik voor met mijn klanten.
Alle specialisten