Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt

woensdag 26 april 2017

Flexwerkers vaker arbeidsongeschikt

Meer dan de helft van de mensen met een WIA-uitkering is flexwerker. Ook zijn arbeidsongeschikten vaker ongeschoold. Nederland heeft ruim 1,5 miljoen flexwerkers naast de circa 7 miljoen werknemers met een vaste baan.

Wanneer krijgt iemand een WIA-uitkering?

Werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn, komen in aanmerking voor de WIA: de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Voor een WIA-uitkering gelden de volgende voorwaarden:

  • De werknemer is langer dan twee jaar ziek of gehandicapt.
  • De werknemer kan 65% of minder van zijn oude loon verdienen.
  • De werknemer heeft de afgelopen twee jaar geprobeerd om weer aan het werk te gaan.
  • Op het moment dat de werknemer ziek werd, was hij verzekerd voor de WIA.

Geen financiële prikkel voor terugkeer arbeidsmarkt flexwerkers

Terugkeren op de arbeidsmarkt is voor flexwerkers en ongeschoolden financieel meestal onaantrekkelijk. Twee derde van de groep die volledig wordt afgekeurd heeft geen beroepsopleiding. Zij zijn  daarom onzeker over hun mogelijkheden aan het werk te blijven. De WIA-uitkering is dan juist een belangrijke inkomenszekerheid in hun leven. Dit concluderen topambtenaren van alle ministeries op basis van een eigen onderzoek. De Volkskrant noteerde de belangrijkste resultaten.

Werknemers met een vaste baan keren meestal wel terug

Het stelsel werkt goed voor werknemers met een vaste baan. Werkgevers zijn verplicht om zieke werknemers maximaal twee jaar loon door te betalen. Ook zijn zij verantwoordelijk om deze groep weer aan het werk te krijgen. In de gevallen waarin de werknemer toch een WIA-uitkering krijgt, betaalt de werkgever vervolgens tien jaar lang extra premie. Dit heeft geleid tot een substantiële daling van de gemiddelde werkgeverslasten en een hogere arbeidsparticipatie.

Voorstellen om WIA-instroom flexwerkers te berperken

Het advies van de ambtenaren is om flexwerkers tijdens de twee jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheidskeuring weer aan werk te helpen. Daarnaast kan keuring preciezer worden uitgevoerd, waardoor mensen minder snel volledig worden afgekeurd. De verplichtingen voor arbeidsongeschikten kunnen aangescherpt worden. Zo wil men WIA-gerechtigden verplichten zich in te spannen basisvaardigheden te beheersen.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Lisette den Blanken

Lisette den Blanken

bedrijfsanalist

0172 245 963

Goed advies start met doorvragen en discussie.
Alle specialisten