Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Cijfers over de zorgverzekering in 2017

donderdag 20 april 2017

Cijfers over de zorgverzekering in 2017

Driekwart van de zorgverzekerden koos dit jaar voor een natura­polis. Bijna 20% voor een restitutiepolis. De overige 5% koos voor een combinatie van beide. Een restitutiepolis biedt meer keuzevrijheid, maar kent daarom ook een hogere premie. Deze cijfers komen naar voren uit de Zorgthermometer 2017 van Vektis.

Meerderheid heeft ook aanvullende zorgverzekering

In 2017 heeft 84,1% van de verzekerden heeft naast de basisverzekering ook een aanvullende zorgverzekering. In 2016 was dit 84,3%. In 2017 is ruim twee derde van de verzekerden collectief verzekerd. Van de collectief verzekerden heeft 89% een aanvullende verzekering afgesloten, terwijl dit bij de individueel verzekerden met 75% lager ligt.

Cijfers over overstappen en keuzemogelijkheden zorgverzekering

  • Verzekerden konden voor dit jaar kiezen uit 58 zorgpolissen. Dat waren er minder dan in 2016 (61) en 2015 (71).
  • 15 miljoen Nederlanders zijn in 2017 verzekerd bij een van de vier grote concerns: Zilveren Kruis Achmea, VGZ, CZ en Menzis.
  • Naast deze vier zijn er vijf kleinere concerns waar de overige twee miljoen Nederlanders verzekerd zijn: DSW, ONVZ, Zorg en Zekerheid, ASR en Eno. Het marktaandeel van deze concerns groeit.
  • Bijna 1,1 miljoen verzekerden (6,4%) veranderden per 2017 van zorgverzekeraar. Het definitieve overstappercentage is met 9,7% in de gemeente Bunschoten (Utrecht) het hoogst en in de gemeente Hulst (Zeeland) met 2,8% het laagst.

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Annette Jongeleen

Annette Jongeleen

uw particuliere adviseur

0172 611 116

Ik hou ervan om mensen te helpen.
Alle specialisten