Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Meeste Nederlanders na hun 65e met pensioen

vrijdag 24 maart 2017

Meeste Nederlanders na hun 65e met pensioen

Steeds meer mensen gaan na hun 65e met pensioen. Het percentage Nederlanders dat op het moment van pensionering 65 jaar of ouder is, steeg afgelopen jaar van 59% naar 62%. In 2006 lag dit nog op slechts 15,5%.

Gemiddelde pensioenleeftijd

De gemiddelde pensioenleeftijd steeg voor het eerst sinds lange tijd niet meer. Deze bleef 64 jaar en vijf maanden. Dit komt doordat het percentage 55-60 jarigen dat met pensioen ging toenam: van 4,8% in 2015 naar 6,1% in 2016.

Verschil tussen sectoren

Uit de cijfers van het CBS blijkt verder dat in alle bedrijfstakken tussen 2006 en 2016 de gemiddelde leeftijd waarop werknemers met pensioen gaan flink is gestegen. Het meest, met ruim vijf jaar, steeg de gemiddelde pensioenleeftijd in de bedrijfstak vervoer, opslag en communicatie naar 65 jaar en twee maanden. Werknemers in het openbaar bestuur en overheidsdiensten, onderwijs, en zorg gingen in 2016 het vroegst met pensioen (63 jaar en 7 maanden). In de landbouw en visserij zijn werknemers gemiddeld het oudst als ze met pensioen gaan (67 jaar).