Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Veel ernstige ongevallen op bouwplaatsen

maandag 20 maart 2017

Veel ernstige ongevallen op bouwplaatsen

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich vorig jaar  470 ernstige ongelukken voorgedaan. Dit is een stijging van 11% ten opzichte van 2015. Dit blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW.

Oorzaak toename ongevallen

De inspectie vermoedt dat de toename komt door het aantal flexwerkers op de bouwplaats. Op de bouwplaatsen lopen steeds meer bouwvakkers rond waarvoor niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid verantwoordelijk is. Ook ontbreken goede samenwerkingsafspraken tussen de partijen vaak.

Regels vastgelegd in Arbowet

Inspectie SZW ziet het liefst dat er op drukke bouwplaatsen één iemand wordt belast met de controle op de totale veiligheid. De Arbowet schrijft dat momenteel niet dwingend voor. Wel regelt deze dat elke werkgever op zich in een veiligheids- en gezondheidsplan aangeeft hoe de veiligheid wordt gegarandeerd.