Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wetsvoorstel afschaffen pensioen in eigen beheer aangenomen

woensdag 8 maart 2017

Wetsvoorstel afschaffen pensioen in eigen beheer aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 7 maart 2017 de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen aangenomen. Daarmee is de mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen voor directeur-grootaandeelhouders (dga's) afgeschaft. De meeste dga's zijn hier echter niet goed op voorbereid.

Welke mogelijkheden heeft de dga nu?

De wet voorziet in verschillende mogelijkheden voor de dga wat betreft het reeds opgebouwde pensioen: het premievrij aanhouden van het opgebouwde pensioen in eigen beheer, het omzetten van de fiscale waarde in een oudedagsverplichting of het afkopen van het pensioen. De laatste twee keuzes volgen op het afstempelen van het pensioen in eigen beheer tot de fiscale waarde.

Wat is het beste voor uw dga-pensioen?

De keuze tussen afkopen, omzetten of niets doen is niet eenvoudig. Want ook uw financiële situatie  en die van uw BV spelen mee. Daar komt nog bij dat uw partner moet instemmen met uw keuze. De adviseurs van VMD KOSTER gaan graag met u in gesprek. Wij voeren de regie bij de aanpassing van uw pensioenopbouw. Bel 0172 611 116 of stuur een e-mail naar voor advies over uw dga-pensioen.

Afschaffing dga pensioen: wat is voor u de beste keuze

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten