Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Is dekking uitvaartpolis voldoende?

donderdag 23 februari 2017

Is dekking uitvaartpolis voldoende?

Monuta deed onderzoek naar de uitvaartverzekering onder 1580 respondenten. Van de ondervraagden vindt 68% deze verzekering een belangrijke of zelfs noodzakelijke verzekering. Bijna iedereen vindt het belangrijk dat nabestaanden niet met kosten voor de uitvaart worden geconfronteerd. En twee op de drie ondervraagden vindt het afsluiten van een uitvaartverzekering de beste oplossing om dat te voorkomen.

Kosten uitvaart worden onderschat

Ruim een derde van de mensen heeft echter geen idee wat een uitvaart eigenlijk kost. De meesten schatten de kosten daarvan op zo’n 7.000 euro. De kosten van een uitvaart zijn van veel factoren afhankelijk, zoals de keuze voor een crematie of begrafenis en de locatie van het afscheid. Een crematie kost al snel tussen de 6.500 en 9.000 euro en een begrafenis zelfs tussen de 8.500 en 11.000 euro. Bijna de helft van de mensen schat de kosten lager in:

  • 27% denkt dat de kosten tussen 5.000 en 7.000 liggen
  • 22% denkt dat een uitvaart minder dan 5.000 euro kost

Dekking uitvaartverzekering vaak te laag

Van de mensen met een uitvaartverzekering weet een kwart niet welke soort uitvaartverzekering men heeft. Ook is vaak onbekend wat de waarde van de polis is. Bijna 60% van de ondervraagden met een uitvaartverzekering verwacht dat de waarde van de verzekering voldoende is om alle kosten te dekken. Uitgaande van een gemiddelde prijs voor een uitvaart van 8.500 euro heeft in werkelijkheid iets meer dan de helft een uitvaartverzekering die niet alle kosten zal dekken.