Menu
 • en_EN, us_EN
 • nl_NL

Overschatting financiële kennis

woensdag 15 februari 2017

Overschatting financiële kennis

Allianz deed onderzoek naar de financiële geletterdheid in tien Europese landen. Nederlandse consumenten staan op de vierde plaats. In Oostenrijk en Duitsland is de financiële kennis het hoogst. Landen in het zuiden van Europa scoren het slechtst.

Nederlanders slecht in inschatten financiële risico’s

Nederlanders hadden waarschijnlijk zelf verwacht hoger te staan. Zij vinden namelijk dat zij over voldoende financiële kennis beschikken. Met de financiële basiskennis van Nederlanders is het redelijk gesteld, maar dit geldt niet voor het inschatten van financiële risico’s. Daar scoort Nederland juist lager dan het Europese gemiddelde.

In de vergelijking met andere Europese landen schatten Nederlanders hun kennis het hoogste in. Nederlanders staan daardoor minder open voor professioneel advies. Fransen zijn zich er daarentegen wel van bewust dat hun financiële geletterdheid te wensen over laat en geven aan professioneel advies juist wel nuttig te vinden.

Verschillen tussen leeftijdsgroepen

De financiële kennis is het laagst bij mensen jonger dan 35 jaar. Dit is in alle onderzochte landen merkbaar, maar in Nederland en het Verenigd Koninkrijk is deze kloof het grootst. Waar Nederlanders onder de 35 slechter scoren dan hun leeftijdsgenoten in andere Europese landen, halen vijftigplussers juist de beste resultaten.

Invloed op financiële beslissingen

Hoe hoger de financiële geletterdheid, hoe beter mensen een oplossing kunnen vinden voor financiële vraagstukken. Het onderzoek toont aan dat mensen met goede financiële kennis twee keer zoveel kans hebben om betere financiële beslissingen te maken. Zo is het aantal pensioenplanners hoger onder mensen die financieel bekwaam zijn.

De top-10 uit het onderzoek van Allianz

 1. Oostenrijk
 2. Duitsland
 3. Zwitserland
 4. Nederland
 5. België
 6. Verenigd Koninkrijk
 7. Spanje
 8. Italië
 9. Portugal
 10. Frankrijk

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Marco van Bostelen

Marco van Bostelen

pensioenadviseur

0172 611 116

Het is de kunst er op het juiste moment voor je klant te zijn.
Alle specialisten