Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Vooral jonge mensen onderschatten kosten uitvaart

donderdag 9 februari 2017

Vooral jonge mensen onderschatten kosten uitvaart

Mensen tot 35 jaar hebben vaak geen uitvaartverzekering. Ook onderschatten ze kosten van een uitvaart vaker dan mensen uit andere leeftijdscategorieën. Dat blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta.

Wat zijn de gemiddelde kosten van een uitvaart?

Toch zien jonge mensen deze verzekering wel als belangrijk of zelfs noodzakelijk. En dat is het vaak ook. De kosten van een crematie liggen gemiddeld tussen € 6.500,- en € 9.000,- en een begrafenis tussen € 8.500,- en € 11.000,-. Dit zijn kosten die de nabestaanden vaak niet zomaar kunnen betalen.

Begraven of cremeren?

Meer dan een derde van de 18- tot 34-jarigen denkt dat een uitvaart gemiddeld minder dan € 5.000,- kost. Van de mensen van 35 jaar of ouder denkt slechts 18% dit. Opvallend, want het zijn vooral jongeren die een voorkeur hebben voor begraven boven cremeren. In de leeftijdscategorie tot 35 jaar kiest 40% voor begraven en 28% voor cremeren. Bij 65-plussers kiest juist twee derde voor een crematie en slechts 18% voor begraven.

Veel jonge mensen hebben geen uitvaartverzekering

Zo'n 70% van de Nederlanders van 35 jaar of ouder heeft een uitvaartverzekering. Dat is aanzienlijk hoger dan de leeftijdscategorie tot 35 jaar, waarvan slechts 46% een uitvaartverzekering heeft. Dit terwijl twee op de drie aangeeft een dergelijke verzekering belangrijk of zelfs noodzakelijk te vinden. De belangrijkste reden die wordt opgegeven voor het niet hebben van een uitvaartverzekering is het nog niet bezig willen zijn met de uitvaart.