Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Pensioen en de verkiezingen

donderdag 2 februari 2017

Pensioen en de verkiezingen

De verkiezingen komen er aan. Natuurlijk is pensioen ook een belangrijk punt in alle verkiezingsprogramma’s. De laatste jaren is de AOW-leeftijd omhoog gegaan, de pensioenopbouw verlaagd en komen pensioenfondsen regelmatig in de problemen. Pensioen is een belangrijk onderwerp wat iedereen aangaat, of u nu al een pensioenuitkering ontvangt, pensioen opbouwt of daarmee nog moet beginnen. Daarom leggen wij graag een onderwerp uit verschillende partijprogramma’s aan u toe: de rekenrente.

De rekenrente verhogen

De oppositiepartijen PVV, SP en 50Plus willen dat de rekenrente wordt verhoogd. Dit is van invloed op bedrijfstakpensioenfondsen. Dit gaat dus niet over pensioenregelingen die bedrijven via een adviseur (zoals VMD KOSTER) bij een verzekeraar hebben gesloten. 

De rekenrente wordt vastgesteld door De Nederlandsche Bank (DNB) en is van invloed op dekkingsgraad van pensioenfondsen. Als een fonds evenveel beleggingsgelden heeft als pensioenverplichtingen, heeft het een 'dekkingsgraad' van 100%. Een hogere dekkingsgraad betekent dat een fonds gezonder is.

Stel de rente is 10% en over één jaar moet het pensioenfonds u € 1.000,- betalen. Het pensioenfonds moet dan nu € 909,- in kas hebben voor een dekkingsgraad van 100% (in 1 jaar tijd groeit deze € 909,- namelijk aan naar € 1.000,-). Als het pensioenfonds nu al € 1.000,- in kas heeft, is de dekkingsgraad 110% (1.000/909). Als de rente 0% zou zijn dan zakt de dekkingsgraad fors, namelijk naar 100% (1.000/1.000).

Voordeel voor gepensioneerden, nadeel voor jongeren

Het kabinet noemt het plan van PVV, SP en 50Plus ongewenst. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft doorgerekend wat de effecten op de lange termijn zijn. Volgens het CPB leidt een optrekking van de rekenrente niet tot een betere financiële positie van de pensioenfondsen. Er komt niet meer geld in de pot; het geld wordt alleen op een andere manier tussen jong en oud verdeeld. Met een hogere rekenrente hoeft een pensioenfonds minder geld in kas te hebben en lijkt hun huidige uitgangspositie op papier rooskleuriger. Daardoor mogen zij de pensioenen weer laten meestijgen met de inflatie.

Dat is in het voordeel van de gepensioneerden, die meer geld krijgen. Er blijft uiteindelijk minder geld over voor de toekomstige generaties die zodoende mogelijk een 30% lager pensioen tegemoet kunnen zien. Het kabinet vindt dat zowel jong als oud op een goede oudedagsvoorziening moet kunnen rekenen. Daarom vinden de regeringspartijen dat de rekenrente niet verhoogd moet worden.

Meer informatie