Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Uw kennis over ziekteverzuim bijspijkeren

vrijdag 27 januari 2017

Uw kennis over ziekteverzuim bijspijkeren

Voor haar afstudeerscriptie bracht Linda Hoogervorst in beeld of men bij bedrijven bekend is met de regels en verantwoordelijkheden als het gaat om zieke werknemers. In het onderzoeksrapport worden de resultaten van de enquête besproken.

Download het onderzoeksrapport 

Conclusies van het onderzoek

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de actuele kennis rond ziekteverzuim en inkomensverzekeringen vaak te kort schiet. Zo weet bijna de helft van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het verzuimbeleid binnen hun bedrijf, niet goed wat in de Wet Verbetering Poortwachter is vastgelegd. Ook onderschat tweederde van de respondenten de kosten van een zieke medewerker.

Meer kennis over verzuim?

Natuurlijk kunt u voor onderwerpen als ziekteverzuim, arbodiensten, de WIA en WGA en WGA-eigenrisicodragen rekenen op de onafhankelijke adviseurs van VMD KOSTER. Om u op weg te helpen hebben wij 12 tips voor werkgevers over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen op een rij gezet. Deze tips helpen uw bedrijf met het verzuim te verlagen en onder controle te krijgen.

Download 12 tips over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen 

Advies over ziekteverzuim en inkomensverzekeringen

Heeft u vragen over ziekteverzuim, arbodienstverlening of de WIA en WGA? Neem contact op met de adviseurs van VMD KOSTER. Stuur een mail naar of bel 0172 611 166.

Hoe goed is uw kennis over ziekteverzuim?

Heeft u vragen? Stel ze aan een van onze specialisten.

Arthur de Jong

Arthur de Jong

adviseur

0172 424 244

Duidelijk maken wat uw plichten zijn aangaande ziekte van medewerkers. Welke risico’s kunt u dragen en wat kunt u beter verzekeren of wat moet u verzekeren.
Alle specialisten