Menu
  • en_EN, us_EN
  • nl_NL

Wareco

Wareco Ingenieurs

Wareco Ingenieurs is een middelgroot ingenieursbureau met vestigingen in Deventer en Amstelveen. Er werken 60 hoogopgeleide medewerkers. Directeur Nico Borreman vat de belangrijkste werkzaamheden samen: "Wij doen onderzoek en geven specialistische adviezen op het vlak van bodem, stedelijk water en bestaande funderingen."

Personeelsbeleid en de pensioenregeling

"We voeren een proactief personeelsbeleid, waarbij we met inspraak van de collega’s streven naar optimale arbeidsvoorwaarden. Daarbij hoort al meer dan 15 jaar een pensioenverzekering voor onze werknemers. Wij kiezen hierbij voor een lage werknemersbijdrage. Door wijzigingen in de regelgeving bleek het lastig om de pensioenregeling op eenzelfde hoog niveau te houden. De wijzigingen vielen daarbij ook nog samen met het aflopen van de contracttermijn met onze pensioenverzekeraar."

De rol van VMD KOSTER bij de aanpassing van de pensioenregeling

 “VMD KOSTER heeft ons transparant geadviseerd over de mogelijkheden en de voor- en nadelen van verschillende verzekeringsconstructies. Dit adviestraject is in gezamenlijk overleg doorlopen met de directie en de ondernemingsraad, zodat wij een breed gedragen keuze voor een nieuwe pensioenverzekering konden maken. Ook heeft VMD KOSTER voorlichting gegeven aan alle medewerkers. Voor mensen die daar behoefte aan hadden, waren er spreekuren.”

Schakel tussen bedrijf en verzekeraar

“VMD KOSTER is nu de schakel geworden tussen Wareco en de verzekeraar. Zij staan ons regelmatig bij met vragen vanuit directie, ondernemingsraad of individuele medewerkers, met name ook wanneer de verzekeraar ons confronteert met voor ons niet op waarde te schatten wijzigingen.”